Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website
1. Voorwaarden
Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk vanaf Verotex.be, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website en erkent u dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. De documenten op deze site zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikerslicentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van het bedrijf te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is een verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
het materiaal wijzigen of kopiëren;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
proberen om software op de website van het bedrijf te reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomskennisgevingen van documenten verwijderen; of
het materiaal overbrengen naar een andere persoon of een"spiegel"van het materiaal op een andere server maken.
Hierdoor kan Verotex een einde maken aan schendingen van al deze beperkingen. Bij beëindiging vervalt ook uw recht op inzage en moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit, gedrukt of in elektronische vorm, vernietigen.

3. Disclaimer
Alle documenten die op de Verotex-website verschijnen, worden geleverd"zoals ze zijn". Verotex geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en maakt daarom alle andere garanties ongeldig. Verder doet het bedrijf geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of enige site die aan deze website is gelinkt.

4. Beperkingen
Het bedrijf of zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van het bedrijf te gebruiken, zelfs als het bedrijf of een geautoriseerde vertegenwoordiger van deze website is mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten
De documenten die op de website van het bedrijf verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Verotex belooft niet dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. Verotex kan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Verotex verplicht zich niet om het materiaal bij te werken.

6. Links
Verotex heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. De aanwezigheid van een link impliceert niet dat Verotex de site onderschrijft. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de site
Verotex kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot de website van het bedrijf wordt beheerst door de wetten van het land, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.